สอ.มมส. งดให้บริการในวันที่ 29 เม.ย. 65 และ 2 พ.ค. 65

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
งดให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เนื่องจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
และงดให้บริการในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 (หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ)
##เปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 3พฤษภาคม 2565