ขอเชิญสมาชิก สอ.มมส.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566 ครั้งที่1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และเข้าใจหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ในฐานะสมาชิก ได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมีความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายสหกรณ์กับกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 500 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยท่านสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด หัวข้อ สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทางอีเมล์ ทางเว็บเพจสหกรณ์ฯ ไลน์บัญชีทางการของสหกรณ์ หรือยื่นใบสมัครที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-754060 หรือเบอร์ 08-7644-5885 เพื่อที่สหกรณ์จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจกกระเป๋าผ้าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในวันจัดโครงการฯ ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น