สอ.มมส.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 3

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดจัดงานกิจกรรมนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเชื่อมความรัก ความสามัคคี พบปะสังสรรค์ สืบทอดธรรมเนียมประเพณีการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ของกระบวนการสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น