สอ.มมส. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวาระการประชุม พิจารณาทบทวนอนุมัติแผนบริหารเงินทุน (ระยะยาว 5 ปี),พิจารณาทบทวนอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2566 และพิจารณาทบทวนกำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกเข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 402 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น