ประธานกรรมการ สอ.มมส. เข้าพบสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือแผนบริหารเงินทุนและกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศฐา ศรีเทพ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และนางสาววินท์นิศา รักภักดี ตำแหน่งผู้จัดการ
เข้าพบท่านทวีภัทร เหล่าบรรเทา  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารือการกำหนดวงเงินกู้ยืมและคำ้ประกันของสหกรณ์ประจำปี 2566 แผนบริหารเงินทุนและกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น