ผู้แทนสอ.มมส.เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ (ชสอค.) ประจำปี 2565

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศฐา ศรีเทพตำแหน่ง รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงาน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยจำกัด (ชสอค.) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการออมทรัพย์ไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น