สอ.มมส. เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดย นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ด้านการให้สินเชื่อกับสมาชิก รวมถึงด้านการบริหารจัดการทุนสวัสดิการต่างๆ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น