สอ.มมส. จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และเข้าใจหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ในฐานะสมาชิก ได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และมีความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายสหกรณ์กับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากท่านผอ.กาญจนา พิมพิบูล เป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ทั้งนี้มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 325 คน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น