สอ.มมส. เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ และเข้ารับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดย นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยในงานมีพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่สหกรณ์ และผู้ทำประโยชน์และแบบอย่างที่ดีของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีประธานในพิธีคือ ซึ่งในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้ 2 รางวัล โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้
1.รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
2.รางวัลสหกรณ์ (ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกดีเด่น ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น