คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มมส.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล” สำหรับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ที่ เจตนารมณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนสหกรณ์ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสหกรณ์และมวลสมาชิกตามตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น