สอ.มมส. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก แก่ครอบครัวของนายบุญคง มาโยธา จำนวน 150,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด โดยนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก แก่ครอบครัวของนายบุญคง มาโยธา สมาชิกสามัญที่เสียชีวิต จำนวน 150,000 บาท ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น