สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ร่วม ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดย นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมถวายปัจจัยและถวายเทียนพรรษา แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น