พิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 และ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรจนากร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ประจำปี 2565เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีสมาชิกฯ ส่งโครงการเข้ามาพิจารณา ทั้งสิ้น 43 โครงการ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 20 โครงการเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท และ อีก 20 โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท
และ นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น