สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  โดยมีนายมนัส เจียมภูเขียว ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น