สอ.มมส. จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด โดยมี นายโอภาส จันทรโต ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น