สอ.มมส.มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 18/2564

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดยนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจำนวน 100 คน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
และในเวลา 13.40 น. ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 18/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อติดตามสถานะกิจการของสหกรณ์ประจำเดือน กันยายน 2564 การพิจารณาอนุมัติแผนการปล่อยเงินกู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งการปรึกษาหารือโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และมาตรการต่างๆ ที่จะใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ชั้น 1 ตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โทร. 043-754060

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น