สอ.มมส.ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด นำโดย รศ.ดร.ยศฐา ศรีเทพ
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก จำนวน 2โครงการคือ โครงการเลี้ยงหมูป่า ของนางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะพิมพ์
ซึ่งได้นำเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาระบบน้ำในฟาร์มเลี้ยงหมู่ป่า และโครงการเกษตรผสมผสานและการเพาะพันธุ์เพื่อสร้างรายได้ ของนายเกรียงศักดิ์ แพงจันทร์ ที่ได้นำเงินทุนที่ได้รับสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ไปซื้ออาหารกบ
เพื่อลดการแบ่งเบาภาระรายจ่าย ซึ่งในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัดได้อนุมัติวงเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก ซึ่งมี 16 โครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น