พิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ประจำปี 2564  เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักและสามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งมีสมาชิกฯ ส่งโครงการเข้ามาพิจารณา ทั้งสิ้น 66 โครงการ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 36 โครงการเพื่อ นำเสนอข้อมูลต่อหน้าคณะกรรมการ และคัดเลือกให้เหลือ 16 โครงการเพื่อรับทุนส่งเสริมอาชีพ ทุนละ 3,000 บาท โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจะประกาศให้ทราบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น