ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ครั้งที่ 13/2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ประชุมพิจารณาวาระเร่งด่วนในการดำเนินงานช่วยเหลือสมาชิก
โดยมี นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม เป็นประธานในที่ประชุม
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ชั้น 1 ตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โทร. 043-754060

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น