สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส จัดกิจกรรม สหกรณ์ฯ สัญจรครั้งที่ 2 และ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ออกสัญจรเพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ และให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน กรณ๊พิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกคณะแพทยศาสตร์และสมาชิกบริเวณใกล้เคียงและในเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม เป็นประธานประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัดซึ่งมี คณะกรรมการส่วนต่าง ๆ ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและมีที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น