สหกรณ์ออมทรัพย์ มมส แสดงความยินดีกับ นางดารณี แย้มศรีสุข ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการทำงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด นำโดย นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม ประธานกรรมการ ได้เข้าพบ นางดารณี แย้มศรีสุข เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ชั้น 1 ตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โทร. 043-754060
ขอบคุณภาพ จาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น