ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
 ชั้น 1 อาคาร D (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ 0-4375-4060, 087-9520076, 087-6445885
โทรสาร 0-4375-4060
เบอร์ติดต่อภายใน 3763 , 3764
E-mail ::  cmsu2021@gmail.com